AmandasLogga2

Debitering av värme och varmvatten

Styrelsens ambition att komma igång med individuell debitering av Värme och Varmvatten har inte riktigt gått som vi tänkt oss. Det visar sig att vi inte har 100 % koll på systemen för mätning av Värme och Vatten. Många av de mätvärden som levererats, framför allt vad gäller värmen, ter sig märkliga och har med all rätt ifrågasatts. Styrelsen har försökt att få grepp om det hela under sommaren dock utan att lyckas. I mitten av september kommer vi att träffa både Minol och Ikano Eftermarknad för att få en total genomgång av själva Värme och Varmvattensystemet samt hur mätningen går till. Tills dess vi har fått full kunskap om systemen och att vi verkligen vågar lita på att mätutrustningen fungerar, har vi beslutat att återgå till den schablondebitering vi hade tidigare.

Frubo har fått i uppdrag att i samband med utskicket av fjärde kvartalets månadsavgifter göra en nollställning av de debiteringar/krediteringar som gjordes på tredje kvartalets månadsavier.

Styrelsen kan bara beklaga de extra besvär som en del av er har råkat ut för i samband med detta. Vi kommer att arbeta vidare på en individuell debitering av Värme och Varmvatten enligt den ekonomiska plan som finns för föreningen. Vi återkommer i ärendet.


Med vänlig häsning
Stig Lombard
Styrelseordförande

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter