AmandasLogga2

Ny information Avtal och Installation

Avtal
Vi har nu tecknat ett nytt avtal med HSB avseende Ekonomi, Fastigehetsskötsel samt Drift. Avtalet löper på två år med option på ytterligare ett år. Vidara har GA tecknat avtal avseende mark och snöröjning.
Installation
Med början 2017-12-06 kommer Ikano och deras underleverantör Voltair att utföra arbeten med våra värmefläktar på taken samt installera väderhuvar till dessa,