AmandasLogga2

Erbjudna temporära parkeringsplatser utomhus är nu uthyrda.

De tre parkeringsplatser utomhus som 7/9 erbjöds att hyras temporärt under perioden 15/9 - 1/10, p.g.a att nedre garageplan stängs för reparation, är nu uthyrda.