AmandasLogga2
loading...

Senaste nytt

2014

Det senaste nyhetsbrevet hittar ni här.

Alla gamla nyhetsbrev hittar ni under Dokument, Nyhetsbrev.


Vi från styrelsen önskar er
God Jul och ett Gott Nytt År
 

Hej,

Snart har vi bott i våra lägenheter och två år och därför är det dags för 2-årsbesiktning. För att detta skall gå smidigt för alla kommer vi att samla tips på vad ni kan kolla efter under besiktningen. Tipsen kommer finnas samlade under Dokument - 2-årsbesiktning. Maila oss om det är något vi glömt att skriva ned!

//Styrelsen

 Information om hur gasolflaskor skall förvaras finns nu under Dokument - Skötselhänvisningar och blanketter

Det senaste nyhetsbrevet hittar ni här.

Alla gamla nyhetsbrev hittar ni under Dokument, Nyhetsbrev.

Mvh
Styrelsen

Styrelsens ambition att komma igång med individuell debitering av Värme och Varmvatten har inte riktigt gått som vi tänkt oss. Det visar sig att vi inte har 100 % koll på systemen för mätning av Värme och Vatten. Många av de mätvärden som levererats, framför allt vad gäller värmen, ter sig märkliga och har med all rätt ifrågasatts. Styrelsen har försökt att få grepp om det hela under sommaren dock utan att lyckas. I mitten av september kommer vi att träffa både Minol och Ikano Eftermarknad för att få en total genomgång av själva Värme och Varmvattensystemet samt hur mätningen går till. Tills dess vi har fått full kunskap om systemen och att vi verkligen vågar lita på att mätutrustningen fungerar, har vi beslutat att återgå till den schablondebitering vi hade tidigare.

Frubo har fått i uppdrag att i samband med utskicket av fjärde kvartalets månadsavgifter göra en nollställning av de debiteringar/krediteringar som gjordes på tredje kvartalets månadsavier.

Styrelsen kan bara beklaga de extra besvär som en del av er har råkat ut för i samband med detta. Vi kommer att arbeta vidare på en individuell debitering av Värme och Varmvatten enligt den ekonomiska plan som finns för föreningen. Vi återkommer i ärendet.


Med vänlig häsning
Stig Lombard
Styrelseordförande

Det senaste nyhetsbrevet hittar ni här.

Mvh
Styrelsen

Nu börjar vi debitera den verkliga förbrukningen av värme och
varmvatten.

Vi har nu, efter mycket om och men, i samråd med berörda parter kommit så långt att vi nu kan göra den första debiteringen/krediteringen av de faktiska kostnaderna för värme och varmvatten.

Redan tidigt blev vi av Ikano informerade om att tanken var att var och en betalar för det vatten och den värme man förbrukar. Av tekniska skäl har detta inte varit möjligt förrän nu. Därför har debiteringen fram till idag skett efter en schablonberäkning.

Nu skall mätarna vara justerade och vi kan börja debitera efter verklig
förbrukning. På avgiftsavierna för 3:e kvartalet kommer ni att debiteras eller krediteras 1:a kvartalets förbrukning av varmvatten och värme. Förbrukningen av varmvatten är den faktiska. Vad gäller värmeförbrukningen är systemet så konstruerat att om man har varmare än 20-21 grader i lägenheten så registrerar mätaren energiåtgången över detta, i annat fall redovisas ett nollvärde.

Mellanskillnaden mot den tidigare schablonkostnaden kommer att
debiteras/krediteras.

Styrelsen kommer att följa upp förbrukningen och även titta på en del
fördelningsförslag som leverantören Minol kommer att föreslå oss. Styrelsen har som ambition att försöka hitta en debiteringsmodell som blir så rättvis som möjligt.

Vad vi pratar om i reda pengar är en debitering/kreditering i intervallet 100 till 250 kr beroende på lägenhet och förbrukning.

För att ni själva ska kunna se och följa och därmed kunna påverka er egen
förbrukning kommer ni inom kort att få personliga inloggningsuppgifter till Minol och deras MinoWeb. Ni kommer också att få kontaktuppgifter till Minol.

2014-06-13
Stig Lombard
Styrelseordförande
 

Hej,

Hemsidan är nu uppdaterad med nytt innehåll och utseende. Alla delar är ej klara men är under uppbyggnad. Om ni har synpunkter maila styrelsen eller kommentera detta inlägg.

Senaste nyhetsbrevet ligger nu även uppe under Nyhetsbrev.

//Amanda

Protokollet från årets årsstämma finns nu upplagt under: Stämmoprotokoll.

 

Det senaste nyhetsbrevet hittar ni här.

Mvh
Styrelsen

Ni som har frågor angående parkering eller missade att hämta ut passerbricka maila oss så hjälper vi dig gärna.

//Styrelsen

Brf Näsby Kulle är en bostadsrättsförening med rofyllt läge i Roslags Näsby, Täby. Föreningen består av 58 lägenheter i nya fina hus och en trevlig innergård med orörd natur samt en lekplats. Inflyttning skedde under 2013. Här finns bra kommunikationer med två linjer på Roslagsbanan samt bussar. Närhet till såväl Täby Centrum som till natur.