AmandasLogga2
loading...

Senaste nytt

2014 > 06

Nu börjar vi debitera den verkliga förbrukningen av värme och
varmvatten.

Vi har nu, efter mycket om och men, i samråd med berörda parter kommit så långt att vi nu kan göra den första debiteringen/krediteringen av de faktiska kostnaderna för värme och varmvatten.

Redan tidigt blev vi av Ikano informerade om att tanken var att var och en betalar för det vatten och den värme man förbrukar. Av tekniska skäl har detta inte varit möjligt förrän nu. Därför har debiteringen fram till idag skett efter en schablonberäkning.

Nu skall mätarna vara justerade och vi kan börja debitera efter verklig
förbrukning. På avgiftsavierna för 3:e kvartalet kommer ni att debiteras eller krediteras 1:a kvartalets förbrukning av varmvatten och värme. Förbrukningen av varmvatten är den faktiska. Vad gäller värmeförbrukningen är systemet så konstruerat att om man har varmare än 20-21 grader i lägenheten så registrerar mätaren energiåtgången över detta, i annat fall redovisas ett nollvärde.

Mellanskillnaden mot den tidigare schablonkostnaden kommer att
debiteras/krediteras.

Styrelsen kommer att följa upp förbrukningen och även titta på en del
fördelningsförslag som leverantören Minol kommer att föreslå oss. Styrelsen har som ambition att försöka hitta en debiteringsmodell som blir så rättvis som möjligt.

Vad vi pratar om i reda pengar är en debitering/kreditering i intervallet 100 till 250 kr beroende på lägenhet och förbrukning.

För att ni själva ska kunna se och följa och därmed kunna påverka er egen
förbrukning kommer ni inom kort att få personliga inloggningsuppgifter till Minol och deras MinoWeb. Ni kommer också att få kontaktuppgifter till Minol.

2014-06-13
Stig Lombard
Styrelseordförande
 

Brf Näsby Kulle är en bostadsrättsförening med rofyllt läge i Roslags Näsby, Täby. Föreningen består av 58 lägenheter i nya fina hus och en trevlig innergård med orörd natur samt en lekplats. Inflyttning skedde under 2013. Här finns bra kommunikationer med två linjer på Roslagsbanan samt bussar. Närhet till såväl Täby Centrum som till natur.