AmandasLogga2

Felanmälan

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel
Föreningen Förvaltas Av HSB

Servicecenter: 010 - 442 11 00
Jour: 08 - 695 00 00
HSBs Växel: 010 - 442 10 00
Felanmälan Via Web: www.hsb.se/stockholm

Fel På Vitvaror
Om Dina Vitvaror är från IKEA Kontakta Ikea vitvaruavdelningen på telefon 0476-64 94 80
Om Dina Vitvaror Är Från Siemens Kontakta Deras Kundservice: 0771 - 11 22 77